תהליך העבודה

1.

מידול המבנה והכנת סקיצה

בניית מודל המבנה לפי התוכנית האדריכלית שלכם והכנת סקיצה  הכוללת את המראה הכללי, ללא התייחסות לפרטים.

בחירת זויות צילום

בחירת הזויות שיציגו את המבנה בצורה הטובה ביותר

2.

2.

בחירת זויות צילום

בחירת הזויות שיציגו את המבנה בצורה הטובה ביותר

3.

הוספת טקסטורות, חומרי גמר, ריהוט, גופי תאורה וכו'

בשלב זה נתחיל "להלביש" את החלל לפי הרפראנסים ששלחתם אלינו

הוספת תאורה

בהתאם לאופי ההדמיה הנדרש (הדמיית יום / לילה) נוסיף את התאורות הרלוונטיות.

4.

4.

הוספת תאורה

בהתאם לאופי ההדמיה הנדרש (הדמיית יום / לילה) נוסיף את התאורות הרלוונטיות.

 

5.

שליחת סקיצה

לאחר סיום העבודה הראשונית על ההדמיה, נשלחת אליכם סקיצה ראשונה לבדיקה. אתם עוברים עליה ומסמנים הערות

תיקונים

בהתאם להערות שסומנו, יבוצעו תיקונים ותישלח סקיצה שניה מתוקנת לאישור.

6.

6.

תיקונים

בהתאם להערות שסומנו, יבוצעו תיקונים ותישלח סקיצה שניה מתוקנת לאישור.

7.

הפקת הדמיה פוטוריאליסטית

לאחר אישור הסקיצה, אנחנו מרנדרים את התמונה על מנת לקבל תמונה ברזולוציה גבוהה ומעבירים אליכם את התוצר הסופי. 

צרו קשר